Benice - zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

2013

Zmluva o poskytovaní služieb odpadového hospodárstva

Zmluva zberný dvor

Zmluva o vykonaní audítorských služieb za rok 2013

Kúpna zmluva na čerpadlo T3

Dodatok č. 2 k zmluve o zbere, odvoze a uložení komunálneho odpadu 3/2012

Dodatok č. 1 ku zmluve č. A/82/04/2007 "Zmluva o aktualizácií programov"

2012

Zverejnenie zámeru podľa osobitného zreteľa zo dňa 4.6.2012

Zverejnenie zámeru podľa osobitného zreteľa zo dňa 13.3.2012

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády "CEZ: UVSR - 58/2012

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb za rok 2012

Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, odvoze a uložení komunálneho odpadu 3/2012

2011

Zmluva o zbere, odvoze a uložení komunálneho odpadu č. 3/2012