Obecné zastupiteľstvo

Volebné obdobie 2022 - 2026

Starosta obce

Ing. Milan Remšík

Poslanci obecného zastupiteľstva

Ivana Brozmanová Mgr.

Viliam Hajný

Lenka Harazinová Ing.

Milan Levický

Zuzana Révayová Mgr,

Volebné obdobie 2018 - 2022

Starosta obce

Milan Remšík, Ing.

Poslanci obecného zastupiteľstva

Ivana Brozmanová, Mgr.

Viliam Hajný

Milan Levický

Zuzana Révayová, Mgr.

Rastislav Romančík, zástupca starostu obce

Volebné obdobie 2014 - 2018

Starosta obce

Milan Remšík, Ing.

Poslanci obecného zastupiteľstva

Dušan Schumichrast, zástupca starostu obce
Viliam Hajný
Anna Žiarová
Rastislav Romančík
Milan Levický

Zásady odmeňovania poslancov Obce Benice

Hlavný kontrolór obce

Janka Jesenská, Turčianske Jaseno 104, 038 02 Drážkovce

Rokovací poriadok