Virtuálny cintorín obce Benice

Často si pri návšteve cintorína vybavíme v pamäti príbuzného alebo známeho, ktorý už

dávno nie je medzi nami. Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale nájsť jeho hrob najmä

na väčšom cintoríne je bez pomoci a rady iných niekedy skoro nemožné. Hlavne pre

príležitostných návštevníkov v období sviatkov.

Takáto informácia sa dá však pohodlne a rýchlo nájsť aj z domu cez internet návštevou

virtuálneho cintorína. Naša obec má od roku 2022 zverejnený cintorín na internete

v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov. Zdrojom podkladov pre virtuálny

cintorín je evidencia hrobových miest obce. Projekt bol realizovaný spoločnosťou TOPSET

Solutions s.r.o.

Virtuálny cintorín je umiestnený na portáli www.cintoriny.sk spoločnosti TOPSET na adrese

www.benice.cintoriny.sk

Portál slúži nielen občanom obce, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre

používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa

mena a priezviska, príp. čísla hrobu, pozrieť si polohu hrobov na digitálnej mape cintorína,

prezrieť si fotografie náhrobkov. K dispozícii sú údaje o dátumoch narodení, úmrtí a

pochovaní zomrelých, údaje o ich menách a priezviskách, prípadne o platbách a

uzavretých zmluvách. Portál je okrem slovenčiny plnohodnotne lokalizovaný aj do

češtiny, angličtiny, nemčiny a maďarčiny.

Návštevníci portálu majú možnosť využiť aj ďalšiu originálnu službu. Na virtuálnom

cintoríne môžu položiť na 24 hodín veniec, kyticu a zapáliť sviečku alebo kahan s

možnosťou zanechať pri každom hrobe krátky odkaz s menom, textom a dátumom

návštevy. Aspoň takouto sprostredkovanou formou si môžu návštevníci na diaľku uctiť

svojich blízkych. Že takáto forma spomienky má svoje opodstatnenie a nie je samoúčelná

dokazujú desaťtisíce položených kytíc a zapálených sviečok. Portál poskytuje aj ďalšie

zaujímavosti, ako je napr. príspevok k histórii a tradíciám pochovávania na Slovensku a v

Európe, trendy v úpravách hrobov, fotogaléria, citáty, atď. z pera uznávanej odborníčky na

parkové úpravy cintorínov.

Odkaz na sprístupnenie virtuálneho cintorína obce Benice nájdete vo forme linku v tomto

príspevku. Prípadne po vstupe na web stránku obce Benice kliknite na príslušný link, alebo

baner. Alebo jednoducho napíšte do vášho prehliadača adresu:

www.benice.cintoriny.sk