Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácia pre voliča

Voľby prezidenta SR I. kolo 2019

Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce 2018

Výsledky Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 - predseda v obci

Výsledky Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 - poslanci v obci

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 - Informácia pre voliča

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016 - výsledky

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016 - informácia pre voliča

Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce 2014

Vyhlásenie kandidatúry na poslancov obecného zastupiteľstva na roky 2014 - 2018

Vyhlásenie kandidatúry na starostu obce na roky 2014 - 2018

Počet poslancov volených v obci Benice na roky 2014 - 2018

Menovací dekrét zapisovateľa Miestnej volebnej komisie (MVK)

Počet obyvateľov k 22.8.2014

Voľby do Európskeho parlamentu 2014

Voľby prezidenta SR II. kolo 2014

Voľby prezidenta SR I. kolo 2014