Zriaďovatelia

1.Spoločný obecný školský úrad - kontakt

- Pozvánka na pracovné stretnutie

- Harmonogram metodických kontrol v šk. roku 2012/2013

2. Obec ako školský úrad

3. Zápis do ZŠ - VZN

4. Podielové dane 2013

5. VZN - metodická pomôcka