Kanalizácia obcí Benice, Príbovce, Rakovo a Valča

Nekonečný príbeh?!

Kanalizačné prípojky

List UVO

Rozhodnutie UVO o výsledku vyhodnotenia splnenia podmienok účasti

Rozhodnutie na predĺženie termínu dokončenia

Harmonogram prác na Kanalizácii Aglomerácia

Nová správa!?

Odkanalizovanie obcí

Žiadosť o rozhodnutie o námietkach

List predsedovi ŽSK

Rozhodnutie o schválení ROEP v katastrálnom území Benice

ROEP marec 2013

Zverejnenie návrhu ROEP

ROEP február 2010

príloha 1

príloha 2

príloha 3